Kategori
Big Data

Apache Hive

Sekilas mengenai Apache Hive

Kategori
Big Data

Kylo

Kylo, mengatur bagaimana data mengalir.